Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Cán bộ, công chức xã Động Đạt

1. Chủ tịch UB MTTQ xã

Chủ tịch UB MTTQ xã

Đồng chí: Dương Thanh Đao

Năm sinh: 1965

Chức vụ:

- Ủy viên Ban Thường Vụ Đảng ủy xã

- Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã

Điện thoại: 0916.612.436

E-mail: thanhdaok4@gmail.com

 

2. Chủ tịch Hội Nông dân xã

Chủ tịch Hội Nông dân

Đồng chí: Bạch Đình Thi

Năm sinh: 1981

Chức vụ:

- Ủy viên Ban Chấp Hành Đảng bộ xã

- Chủ tịch Hội Nông dân xã

Điện thoại: 0984250181

E-mail: thitndongdat@gmail.com

 

3. Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh

Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã

Đồng chí: Đỗ Việt Lâm

Năm sinh: 1980

Chức vụ:

- Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã

Điện thoại: 0988459089

E-mail:

 

 4. Chủ tịch Hội Liên hiệp hội PN xã

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã

Đồng chí: Đào Thị Thanh Huyền

Năm sinh: 1993

Chức vụ:

- Ủy viên Ban Chấp Hành Đảng bộ xã

- Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã

Điện thoại: 0981658193

E-mail: nguyenmaianh8193@gmail.com

 

 5. Bí thư Đoàn Thanh niên

Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã

Đồng chí: Hoàng Thị Thùy

Năm sinh: 1993

Chức vụ:

- Ủy viên Ban Chấp Hành Đảng bộ xã

- Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã

Điện thoại:0332988048

E-mail: thanhniendongdat@gmail.com

 

6. Chỉ huy trưởng Quân sự xã Động Đạt

Chỉ huy trưởng Quân sự xã Động Đạt

Đồng chí: Hoàng Văn Hà

Năm sinh: 1975

Chức vụ:

- Ủy viên Ban Chấp Hành Đảng bộ xã

- Ủy viên UBND xã

- Chỉ huy trưởng Quân sự xã Động Đạt

Điện thoại:0963929875

E-mail: hoanghadongdat@gmail.com

 

7. Trưởng Công an xã Động Đạt

Trưởng Công an xã Động Đạt

Đại úy: Trần Xuân Tường

Năm sinh: 1989

Chức vụ:

- Ủy viên Ban Chấp Hành Đảng bộ xã

- Ủy viên UBND xã

- Trưởng Công an  xã Động Đạt

Điện thoại:0981324691

E-mail: xuantuong895@gmail.com

 

8. Lê Thị Thu Trang- Công chức Văn phòng thống kê

Công chức Văn phòng thống kê

Đồng chí: Lê Thị Thu Trang

Năm sinh: 1982

Chức vụ, vị trí công tác:

- Công chức Văn phòng thống kê

Điện thoại:0986882192

E-mail: lethutrang30@gmail.com

 

9. Bùi Mạnh Trường- Công chức Văn phòng thống kê

 

Công chức Văn phòng thống kê

Đồng chí: Bùi Mạnh Trường

Năm sinh: 1987

Chức vụ, vị trí công tác:

- Công chức Văn phòng thống kê

Điện thoại: 0987156215

E-mail: buitruong135@gmail.com

 

10. Phan Thị Quyên - Công chức Kế toán ngân sách

 

Công chức Kế toán ngân sách

Đồng chí: Phan Thị Quyên

Năm sinh: 1966

Chức vụ, vị trí công tác:

- Công chức Kế toán ngân sách

Điện thoại: 0983857008

E-mail: quyenktdu@gmail.com

 

11. Nguyễn Duyên Cùng - Công chức Địa chính xây dựng

Công chức Địa chính xây dựng

Đồng chí: Nguyễn Duyên Cùng

Năm sinh: 1971

Chức vụ, vị trí công tác:

- Công chức Địa chính xây dựng

Điện thoại: 0966554335

E-mail:  nguyenduyencungdd@gmail.com

                                                                                                                                                            

12.  Nguyễn Thị Bằng Vân - Công chức Địa chính - xây dựng

Công chức Địa chính - xây dựng

Đồng chí: Nguyễn Thị Bằng Vân

Năm sinh: 1980

Chức vụ, vị trí công tác:

- Công chức Địa chính xây dựng

Điện thoại: 0975994270

E-mail:

 

13.Trịnh Kim Tuyến - Công chức Văn hóa xã hội xã

\

Công chức Văn hóa xã hội xã

Đồng chí: Trịnh Kim Tuyến

Năm sinh: 1982

Chức vụ, vị trí công tác:

- Công chức Văn hóa - xã hội xã ( Lao động TB&XH)

Điện thoại: 0948577888

E-mail: trinhtuyenpl@gmail.com

 

14. Trần Thanh Huệ- Công chức Văn hóa xã hội xã

     

Công chức Văn hóa xã hội xã

Đồng chí: Trần Thanh Huệ

Năm sinh: 1987

Chức vụ, vị trí công tác:

- Công chức Văn hóa - xã hội xã (Thông tin tuyên truyền)

Điện thoại:0988182362

E-mail: thanhhuettvh@gmail.com

 

15.  Nông Văn Ba - Công chức Tư pháp - hộ tịch

Công chức Tư pháp - hộ tịch

Đồng chí: Nông Văn Ba

Năm sinh: 1964

Chức vụ, vị trí công tác:

- Công chức Tư pháp hộ tịch

Điện thoại: 0357098924

E-mail:

 

16.  Tô Minh Tuấn - Công chức Tư pháp - hộ tịch

Công chức Tư pháp - hộ tịch

Đồng chí:  Tô Minh Tuấn

Năm sinh: 1979

Chức vụ, vị trí công tác:

- Công chức Tư pháp hộ tịch

Điện thoại: 0979352759

E-mail: minhtuanpl79@gmail.com

Thống kê truy cập

Đang truy cập:5976

Tổng truy cập: 1962510