Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Kế hoạch Phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2022

30-03-2022 09:20

Kế hoạch Phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2022

/documents/605876/6494492/k%E1%BA%BF+ho%E1%BA%A1ch+Ph%C3%A1t+tri%E1%BB%83n+ch%C3%ADnh+quy%E1%BB%81n+s%E1%BB%91+v%C3%A0+%C4%91%E1%BA%A3m+b%E1%BA%A3o+an+to%C3%A0n+th%C3%B4ng+tin+m%E1%BA%A1ng+n%C4%83m+2022.pdf/79f34b1f-4d73-4fcb-9f6d-aee488751296

Nhấn đường link bên trên để xem chi tiết!


dongdat.phuluong.thainguyen.gov

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 3019126