Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Động Đạt

 

Thông tin chung:

                   Tên cơ quan: Ủy ban nhân dân xã Động Đạt
                    Địa chỉ: xóm Đồng Chằm - xã Động Đạt - Phú Lương - Thái Nguyên
                    Số Điện thoại: 02083874443                 

1. Đồng chí Chủ tịch UBND xã Động Đạt

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã

Đồng chí: Trần Đình Bẩy

Năm sinh: 1979

Chức vụ:

- Phó Bí thư Đảng Ủy xã

- Chủ tịch UBND xã

Điện thoại: 0981128055 - 

E-mail:bayphuluong@gmail.com

Chức năng nhiệm vụ:

Phụ trách chung. 

- Chịu trách nhiệm trước BCH Đảng bộ xã và UBND huyện về các mặt công tác của UBND xã;

- Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác: Công tác tổ chức cán bộ, nội vụ; Tài chính ngân sách; kế hoạch phát triển - xã hội; Kế hoạch và hợp tác đầu tư, xây dựng, giao thông, đất đai, tài nguyên, khoáng sản; Quy hoạch; Công tác cải cách hành chính; Thi đua khen thưởng và các nhiệm vụ khác do UBND huyện giao.

2. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường Trực UBND xã

Phó Chủ tịch TT Ủy ban nhân dân xã

Đồng chí: Nhâm Văn Núi

 Năm sinh: 1980

Chức vụ:

- Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã

- Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã

Điện thoại: 0986 774 451

E-mail: nhamvannui@gmail.com

Phó Chủ tịch TT Ủy ban nhân dân xã Phụ trách lĩnh vực kinh tế

Chức năng nhiệm vụ:

- Chịu trách nhiệm tham mưu giúp chủ tịch UBND xã điều hành công việc thuộc lĩnh vực Nông, lâm nghiệp, thủy lợi, công tác quản lý đất đai; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; giao thông vận tải; thương mại - dịch vụ; khoa học; Môi trường; phòng chống tội phạm - tệ nạn xã hội; Công tác phòng chống cháy nổ - cháy rừng, phòng chống lụt bão giảm nhẹ thiên tai; Công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn xã. Giups chủ tịch UBND  xã giải quyết công việc được ủy quyền và thay mặt Chủ tịch UBND điều hành các công việc khi Chủ tịch đi vắng. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND xã về lĩnh vực được phân công phụ trách và nhiệm vụ tham mưu  thực hiện.

3. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã

Đồng chí: Phạm Anh Tuấn

Năm sinh: 1978

Chức vụ:

- Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ xã

- Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã

Điện thoại: 0972 751 886

E-mail: tuanpa.dongdat@gmail.com

Chức năng nhiệm vụ:

Phụ trách lĩnh vực Văn hóa - Xã hội. Tham mưu giúp  Chủ tịch UBND xã thực hiện nhiệm vụ của UBND xã về lĩnh vực  Văn hóa - Giáo dục - Y tế, dân số, du lịch, gia đình, trẻ em; Chính sách dân tộc, tôn giáo; Người có công, Lao động việc làm; vệ sinh an toàn thực phẩm và an toàn lao động; chính sách giảm nghèo; Phòng chống tội phạm - tệ nạn xã hội; Bảo trợ xã hội và lĩnh vực xã hội khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND xã.

Tin bài: Thanh Huệ

Nguồn:dongdat.phuluong.thainguyen.gov.vn

Thống kê truy cập

Đang truy cập:5589

Tổng truy cập: 1962568