Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Công điện chủ động sẵn sàng ứng phó với mưa lũ

24-05-2022 10:31

      Ngày 23/5/2022 UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Công điện số 03/CĐ-UBND về việc sẵn sàng ứng phó với mưa lũ. Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 24/5/2022 của UBND huyện Phú Lương về việc sẵn sàng ứng phó với mưa lũ.

/documents/605876/2767182/CV+%C4%91%E1%BA%BFn+s%E1%BB%91+3053+t%E1%BB%89nh+m%C6%B0a+b%C3%A3o.pdf/e3c80bc9-fb5c-4333-82e2-1d9de5bc27e1

/documents/605876/2767182/C%C4%90+s%E1%BB%91+03+m%C6%B0a+b%C3%A3o%2C+huy%E1%BB%87n.pdf/e429cd8d-d67d-4a07-80fa-ab8ea3a77484

Nhấn đường link bên trên để xem chi tiêt!


dongdat.phuluong.thainguyen.gov

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 3003054