Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Thông báo niêm yết công khai kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh năm 2022 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025

30-05-2022 05:32

     Ủy ban nhân dân xã Động Đạt Thông báo niêm yết công khai danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh năm 2022 (danh sách gồm 05 hộ, trong đó hộ nghèo là 3 hộ, hộ cận nghèo là 2 hộ) tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã và tại Nhà văn hóa của 5 xóm Đá Vôi, Đồng Nội, Đồng Nghè 1, Làng Lê, Làng Ngòi. Thời gian thông báo công khai là 03 ngày làm việc, kể từ ngày 30/5/2022 đến hết ngày 01/6/2022, trong thời gian thông báo niêm yết công khai nếu tổ chức, cá nhân nào có ý kiến gì về kết quả điều tra, rà soát ở trên thì gửi văn bản đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân xã Động Đạt. Quá thời hạn nêu trên nếu không có ai có ý kiến khiếu nại gì khác, UBND xã Động Đạt sẽ ra văn bản báo cáo, xin ý kiến của Chủ tịch UBND huyện phê duyệt kết quả điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định.

/documents/605876/8345564/Th%C3%B4ng+b%C3%A1o+k%E1%BA%BFt+qu%E1%BA%A3+r%C3%A0+so%C3%A1t+h%E1%BB%99+ngh%C3%A8o+giai+do%E1%BA%A1n+2022-2025.pdf/1026db7b-3126-4021-9b4e-dd502095d830

Nhấn đường link bên trên để xem chi tiết!


dongdat.phuluong.thainguyen.gov.vn

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 3002785