Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Hội nghị Báo cáo viên Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị TW 4 khoá XIII

12-10-2021 15:39

Chiều ngày 11/10/2021, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bằng hình thức trực tuyến. Tại điểm cầu huyện Phú Lương dự có đồng chí Doãn Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện, đồng chí Mông Chí Hồng Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, các báo viên cấp huyện và 15 điểm cầu tại các xã, thị trấn.


Đại biểu tại điểm cầu huyện Phú Lương 

Tại Hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương báo cáo nhanh kết quả Hội nghị. Theo đó, Hội nghị lần thứ tư đã thảo luận và cho ý kiến vào các nội dung quan trọng về kinh tế - xã hội. Tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước. Chủ trương lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương. Kết quả công tác phòng, chống dịch COVID-19. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, sửa đổi, bổ sung quy định về những điều đảng viên không được làm và một số vấn đề quan trọng khác. Đồng thời Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh những điểm mới, nhất là những giải pháp có tính đột phá trong nhiệm kỳ này đối với việc tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống Chính trị. Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những hành vi tham nhũng, tiêu cực. Đối với dự thảo Quy định mới về những điều đảng viên không được làm, khi ban hành bảo đảm đáp ứng yêu cầu chính xác, đầy đủ, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện và dễ kiểm tra, giám sát, góp phần điều chỉnh nhận thức và hành vi của cán bộ, đảng viên theo hướng tích cực, đúng đắn. Về kinh tế xã hội, BCH Trung ương đồng tình với mục tiêu tổng quát, những  nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của năm 2022 do Ban cán sự đảng Chính phủ đề xuất. Đồng thời yêu cầu tiếp tục rà soát, tính toán kỹ lưỡng các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để trình Quốc hội xem xét, quyết định, bảo đảm đáp ứng yêu cầu tiếp tục phòng, chống, có hiệu quả dịch bệnh COVID-19, vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2022 và các năm tiếp theo. Định hướng trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo các cấp và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp huyện cần tập trung tuyên truyền ý nghĩa, vai trò của Hội nghị. Nhất là bám sát ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên khai mạc và bế mạc Hội nghị. Trong đó nhấn mạnh, những nội dung, điểm mới được được BCH Trung ương đưa ra xem xét, quyết định tại Hội nghị này có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tạo sự lan tỏa rộng khắp, thống nhất từ ý chí đến hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân./.

Tin và ảnh: Đức ThuậnThống kê truy cập

Đang truy cập:5777

Tổng truy cập: 1962731