Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Hội nghị xem xét đăng ký tái định cư của các hộ phải di chuyển chỗ ở để thực hiện dự án CCN Yên Lạc

22-06-2022 22:05

Ngày 22/6/2022, đồng chí Hoàng Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện đã chủ trì họp với các đơn vị Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch; Phòng Tài Nguyên và Môi trường; Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng, lãnh đạo UBND và Cán bộ địa chính xã Yên Lạc xem xét việc đăng ký tái định cư của các hộ phải di chuyển chỗ ở tại dự án Cụm công nghiệp Yên Lạc, xã Yên Lạc.


Lãnh đạo UBND xã Yên Lạc báo cáo tại cuộc họp

Dự án Cụm công nghiệp Yên Lạc, xã Yên Lạc đang triển khai thực hiện với tổng diện tích 25ha. Dự án đã thực hiện kiểm đếm để giải phóng mặt bằng từ cuối năm 2021. Tại đây có 19 hộ gia đình phải di chuyển chỗ ở để thực hiện dự án. Sau khi nghe báo cáo và đề xuất của Lãnh đạo UBND xã Yên Lạc, ý kiến thảo luận đóng góp ý kiến các ngành chức năng huyện Phú Lương, đồng chí Hoàng Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Phú Lương chủ trì hội nghị kết luận: Giao cho UBND xã Yên Lạc tiếp tục rà soát lại và có báo cáo chính xác số hộ phải di chuyển nhà ở thực hiện dự án; tổ chức cho các hộ trên đăng ký nhu cầu tái định cư hoặc không có nhu cầu tái định cư theo quy định pháp luật; đề xuất phương án tái định cư cụ thể đối với từng trường hợp theo quy định. Xã Yên Lạc phải hoàn thiện báo cáo chậm nhất ngày 24/6/2022 gửi các phòng, ban liên quan của huyện. Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện khái toán sơ bộ việc hỗ trợ đền bù để địa phương thuận tiện trong việc thông tin, tuyên truyền đến các hộ dân; phối hợp với UBND xã Yên Lạc đề xuất kịp thời với UBND huyện các giải pháp tháo gỡ, giải quyết khó khăn vướng mắc. Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu các phương án giải quyết đối với các hộ phải di chuyển chỗ ở trên cơ sở báo cáo và đề xuất của UBND xã Yên Lạc và Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng để báo cáo UBND huyện vào ngày 30/6/2022. Phòng Tài chính và Kế hoạch nghiên cứ đề xuất việc sắp xếp tài sản là nhà và đất nhà văn hóa cũ sau sáp nhập ở khu vực thực hiện dự án Cụm công nghiệp Yên Lạc, xã Yên Lạc theo đề xuất của UBND xã Yên Lạc./.

Tin và ảnh: Văn HùngThống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 3003104