Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Ký kết và triển khai Chương trình phối hợp về xây dựng đời sống văn hóa, tập luyện thể dục, thể thao trong công chức, viên chức, công nhân lao động giai đoạn 2021 – 2026

12-10-2021 19:43

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo Sở VHTTDL, Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh.

Giai đoạn 2016 – 2021, Chương trình phối hợp về xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động thể dục, thể thao của công chức, viên chức, công nhân lao động (CCVC-CNLĐ) đã đạt được những kết quả như: Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ CCVC-CNLĐ từng bước được các cơ quan, chính quyền địa phương, doanh nghiệp quan tâm quy hoạch, đầu tư, xây dựng, sửa chữa, nâng cấp; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao (VHVN-TDTT) từng bước được nâng lên, phần nào đáp ứng được nhu cầu về đời sống văn hóa tinh thần của một bộ phận CCVC-CNLĐ. Nếp sống, văn hóa ứng xử thân thiện, môi trường làm việc văn minh, lịch sự dần được cải thiện; nhiều thói quen tích cực, hành vi văn hóa được hình thành; công tác đào tạo cán bộ công đoàn cơ sở về công tác xây dựng đời sống văn hóa được chú trọng; các tài liệu tuyên truyền về lĩnh vực xây dựng đời sống văn hóa trong CCVC-NLĐ bước đầu được hình thành.

Tại Hội nghị các đơn vị của Bộ VHTTD, Tổng LĐLĐ Việt Nam và các địa phương đã tham luận, tập trung một số nội dung như: Tăng cường sự lãnh đạo của chính quyền tỉnh đối với đời sống CNVC-CNLĐ; xây dựng cơ quan văn hóa - thực trạng và giải pháp; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao trong công nhân lao động khu công nghiệp; tổ chức các hoạt động văn hóa Online trong CCVC-CNLĐ; định hướng công tác phát triển các hoạt động thể dục, thể thao trong CCVC-CNLĐ; giải pháp xây dựng gia đình công nhân hạnh phúc, những vấn đề đặt ra trước bối cảnh đại dịch Covid – 19 để ổn định cuộc sống trong tình hình mới…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ghi nhận những kết quả trong Chương trình phối hợp giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam và Bộ VHTTDL đối với hoạt động xây dựng đời sống văn hoá trong CCVC-CNLĐ thời gian qua. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh: Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ phối hợp với các bộ, ngành Trung ương và các đơn vị liên quan có trách nhiệm kiến nghị và triển khai những việc cần làm cấp bách trong tình hình hiện nay đó là: Cần có những chính sách khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi nhất để lực lượng CNLĐ trở lại làm việc trong các nhà máy, khu công nghiệp đảm bảo thu nhập; có nghiên cứu tổng thể, căn cứ thực tiễn để đưa ra những chính sách phù hợp khi quy hoạch các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đề cập đúng mức về đầu tư thiết chế văn hóa, thể thao gắn với khu nhà ở, khu lưu trú tiện ích, an toàn. Đồng chí tin tưởng với sự quyết tâm của Tổng LĐLĐ Việt Nam và Bộ VHTTTDL, cùng với sự quan tâm chỉ đạo của các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là của cấp ủy, chính quyền các tỉnh sẽ tạo ra luồng sinh khí mới về đời sống văn hóa, thể thao trong CCVC-CNLĐ, góp phần nâng cao đời sống, vật chất và tinh thần, xây dựng giai cấp công nhân ngày càng lớn mạnh. 

Tổng LĐLĐ Việt Nam và Bộ VHTTDL thực hiện ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2026

Trên cơ sở tham luận của các đơn vị, địa phương và từ những kết quả đã đạt được trong giai đoạn 2016 - 2021, Tổng LĐLĐ Việt Nam và Bộ VHTTDL đã thống nhất ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2026 với 6 nội dung cụ thể. Trọng tâm là phối hợp thông tin, tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nâng cao hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; triển khai hiệu quả giải thưởng “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động”, xây dựng Bộ tiêu chí về “Văn hóa doanh nghiệp”; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa văn nghê, thể dục thể thao; xây dựng tủ sách, thư viện tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; triển khai nhân rộng các mô hình điểm về văn hóa, thể thao và gia đình như bài tập thể dục giữa giờ, điểm sinh hoạt văn hóa, đám cưới tập thể, gia đình công nhân văn hóa, văn hóa đọc và các hoạt động văn hóa trực tuyến…

Thanh Tâm
thainguyen.gov.vn

Thống kê truy cập

Đang truy cập:5714

Tổng truy cập: 1962638