Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4 HĐND huyện, HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

30-06-2022 15:22

Thực hiện kế hoạch số 59/KH- HĐND, ngày 20 tháng 06 năm 2022 của Thường trực HĐND xã về việc tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4 HĐND huyện, HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 30 tháng 6 năm 2022 Thường trực Ủy ban MTTQ, Thường trực HĐND xã Động Đạt, tổ chức hội xã tiếp xúc với cử tri trước kỳ họp thứ 4 HĐND huyện, HĐND xã khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026.

Về dự hội nghị tiếp xúc cử tri có Ông Nguyễn Quốc Hải, đại biểu HĐND huyện, Phó giám đốc  cơ sở điều trị nghiện tự và công tác xã hội Phú Lương, thường trực HĐND, các ông bà Đại biểu HĐND xã Động Đạt khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Lãnh đạo UBMTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội, cán bộ, công chức và cử tri miềm Tân Chúa xã Động Đạt.

Hội nghi được nghe ông Nguyễn Quốc Hải thông qua tóm tắt kết quả hoạt động của UBND huyện Phú Lương 6 tháng đầu năm 2022, một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022, thông báo dự kiến thời gian địa điểm nội dung chương trình kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Nghe thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thông qua nội dung thời gian địa điểm tổ chức kỳ họp thứ 4 HĐND xã Động Đạt, khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026, báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội xã Động Đạt, sáu tháng đầu năm 2022 phương hướng nhiệm vụ giải pháp sáu tháng cuối năm 2022.

Tại hội nghị các cử tri thảo luận và phát biểu có 15 lượt ý kiến tại hội nghị được tập trung vào một số lĩnh vực như: công tác quản lý đất đất đai tài nguyên, môi trường, công tác quản lý đường giao thông, xây dựng kênh mương thủy lợi, xây dựng cơ sở hạ tầng,  công tác y tế, chính sách xã hội, quy hoạch xây dụng các trang trại, gia trại, thực hiện việc khoán chi ngân sách cho các xóm bản.

 Thay mặt các đại biểu HĐND huyện ông Nguyễn Quốc Hải tiếp thu và trả lời một số ý kiến liên đến hoạt động của HĐND và UBND huyện Phú Lương. Thay mặt UBND xã Động Đạt ông Trần Đình Bẩy chủ tịch UBND xã  tiếp thu và trả lời các ý kiến tại hội còn lại một số ý kiến cần kiểm tra, xác minh, UBND xã tiếp thu và báo các trước các đại biểu và cử tri tại kỳ họp thứ 4 HĐND diến ra trong tháng 7 năm 2022.


Hội đồng nhân dân xã

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 3002867