Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy thường kỳ tháng 10

12-10-2021 15:43

Ngày 12/10/2012, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Lương tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy thường kỳ tháng 10. Đồng chí Lê Văn Quý, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Ngô Thành Trung, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong BTV Huyện ủy.


Đồng chí Lê Văn Quý, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Trong 9 tháng năm 2021, Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền của huyện thực hiện có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng. Do đó, các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch. Một số chỉ tiêu đạt cao như: Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp ước đạt trên 1.000 tỷ đồng, tăng 3,99% so với cùng kỳ năm 2020; tổng sản lượng lương thực cây có hạt đạt 103,8% kế hoạch, trồng mới trồng lại chè bằng 100% kế hoạch, tổng diện tích trồng rừng bằng 121,6% kế hoạch; giá trị sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp tăng 10,55% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 80 tỷ đồng, bằng 112% kế hoạch. Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo chỉ đạo các cấp, các ngành trong huyện thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19; thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, thu hút đầu tư; giải quyết dứt điểm một số vụ việc tồn tại vướng mắc về đất đai; triển khai có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo đời sống nhân dân. Công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định. Đối với công tác Xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm tăng cường trên các mặt công tác. Tổng số đảng viên mới được kết nạp là 78 đồng chí, tổ chức 5 cuộc kiểm tra đối với 14 Đảng bộ, 1 chi bộ và 5 đồng chí Bí thư Đảng ủy. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tích cực nắm tình hình nhân dân, dân tộc, tôn giáo, tuyên truyền cho đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 đạt hiệu quả…Tại hội nghị các đại biểu cũng đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào một số Dự thảo, Kế hoạch quan trọng như: Dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án số 03-ĐA/HU, ngày 24/08/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIV về “ Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ huyện Phú Lương giai đoạn 2021-2026”; Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 02, ngày 12/06/2021 của Bộ Chính trị; Chương trình hành động số 12, ngày 27/09/2021 của Tỉnh ủy Thái Nguyên về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW về đổi mới tổ chức và hoạt động của công đoàn Việt Nam trong tình hình mới và Dự thảo Báo cáo, Kết luận kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, công tác phát triển đảng viên, công tác cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Để tiếp tục thực hiện thành công “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch hiệu quả vừa phục hồi, đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021, đồng chí Lê Văn Quý, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm: Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội đã đề ra. Đặc biệt, quan tâm đến công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới, tập trung thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu cân đối ngân sách, chuẩn bị tốt diễn tập khu vực phòng thủ. UBND huyện giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng; phối hợp chặt chẽ với các nhà đầu tư triển khai các dự án trên địa bàn huyện. Về công tác xây dựng Đảng, cần đặc biệt chú ý đến công tác phát triển đảng viên; kiểm điểm, đánh giá cán bộ, tổ chức cuối năm, quan tâm đến việc gợi ý kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XXII của Ban Chấp hành Trung ương Đảng./.

                                                                                           Tin, ảnh: Thanh TuấnThống kê truy cập

Đang truy cập:6081

Tổng truy cập: 1962776